Závady silnic - WinZasi-2008

Program je určen pro Správy a údržby silnic a slouží k vedení evidence závad silnic dle okruhů rozdělených do úseků. Data je možno importovat ze středisek do centrálního programu.

Prohlídky silnic se provádějí dle jednotlivých tříd silnic, důvodem je různá doba kontroly (I. třída 1x týdně, II. třída 2x měsíčně, III. třída 1x měsíčně). Silnice I. a II. třídy je většinou nutno kontrolovat ve směru a proti směru staničení zvlášť a silnice III. třídy je možno kontrolovat oba směry najednou.

Při zápisu závad do protokolu můžeme doplnit zda byla odstraněna, čas nutný na odstranění a nebo termín do kterého bude odstraněna. Aplikace obsahuje množství tisků protokolů, odstraněných a neodstraněných závad, možnost filtrování dle třídy, čísla silnice, druhu závady,... Podrobnosti naleznete v příručce program. Do aplikace je možno doplnit další informace a tisky dle požadavků zákazníka.

Jednotlivé protokoly lze importovat do hlavní databáze. Např. středisko zapíše protokol o prohlídce a vytvoří export /jedná se o dva soubory/, které odešle e-mailem na TSÚ do centrální databáze, kde závady na importují. Export a import lze provádět celkem za středisko nebo jen jeden protokol.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2005 a data jsou ve formátu BDE Paradox.

Program má již dlouholetou historii - první DOS verze od roku 1996.


Náhledy formulářů programu

  • hlavní tabulka protokolu ... Obrázek
  • číselník okruhů a úseků  ... Obrázek
  • harmonogram prohlídek ... Obrázek
  • číselník druh závad        ... Obrázek
  • tisk - protokol prohlídek ... Obrázek
  • tisk - přehled závad       ... Obrázek
  • export závad      ... Obrázek
  • import závad      ... Obrázek

Příručky a postupy Obrázek

Příručka programu - podrobný popis programu

Instalace a nastavení programu - popis instalace a nastavení programu


Demoverze

Postup instalace:

Instalaci je nutno provést na úrovní oprávnění administrátora - zápis do registrů /BDE/.

1. Instalace programu WinZASI

2. Instalace BDE

3. První spuštění programu

Stažení Obrázek

WinZasi-2008 **(3 MB) - pouze program a data

BDE **(4 MB) - databázový stroj pro DB Paradox

WinZasi-2008+BDE **(10 MB) kompletní instalace


Pomocné programy

BDE SERVIS**(1 MB) – program pro kontrolu a opravu databází paradox