Registr smluv - 2008 SQL

Program slouží k vedení evidence podnikových smluv, hlídání jejich plnění, umožňuje předávat informace pro fakturaci a zpětně doplňovat jejich plnění - platby, včetně čísla dokladu (faktury). Program umožňuje členit smlouvy dle druhu a jednotlivé druhy zařazovat do skupin.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005.

Více informací získáte na stránkách programu nebo od autora programu.


Náhledy formulářů programu

 • hlavní formulář smluv ... Obrázek
 • hlavní formulář - úhrady ... Obrázek
 • hlavní formulář - přílohy ... Obrázek
 • adresář firem a osob ... Obrázek
 • číselník druhu smluv ... Obrázek
 • číselník středisek ... Obrázek
 • přehled smluv ... Obrázek
 • tisk smlouvy ... Obrázek
 • tisk seznamu smluv ... Obrázek
 • tisk rozpisu smluv ... Obrázek
 • tisk smluv a dodatků ... Obrázek


Příručky a postupy Obrázek

Příručka programu - podrobná příručka programu

Instalace SQL Serveru - podrobný popis

Instalace programu


Demoverze

Postup instalace:

1. Před instalací jakéhokoli produktu ze skupiny SQL Server 2005 Express Edition musíte nejprve nainstalovat .NET Framework 2.0.

2. Instalace SQL Server 2005 Express Edition - zdarma pro 5 uživatelů

3. Instalace programu Registr smluv

4. Nastavení spojovacího souboru Registr.UDL

Stažení Obrázek

.NET Framework 2.0**(23 MB) - z této stránky - z microsoft.com

SQL Server 2005 Express Edition**(37 MB) - z této stránky - z microsoft.com

Registr smluv 2008**(8 MB)


Pomocné programy

SQL Management Studio**(43 MB) - z této stránkyz microsoft.com

– program pro správu databází SQL serveru.