Deník zimní údržby - WinZima-2015 SQL

Program slouží k vedení deníku zimní údržby. Aplikace obsahuje evidenci místních a externích dispečerských služeb, pohotovost pracovníků, aktuální stav počasí, výjezdy a výkony vozidel, průběh služby-události,hlášení sjízdnosti silnic, nakládka materiálu, dílny-pomocné práce, harmonogram pohotovostí,...  Data je možno zadávat centrálně - jeden dispečer zapisuje všechna dispečerských středisek nebo každé středisko si vede vlastní evidenci /síťový - terminálový provoz/.  Program obsahuje mnoho sestav - od tisku vlastního deníku, hamongramu pohotovostí až po sumární tabulky výkonů podle data, DS, třídy, ...  

Aplikaci je možno provozovat terminálově , síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005. Možnost provozovat pod MS SQL 2008R2, 2012.

Program má již dlouholetou historii /první DOS verze od roku 1993/ a vychází z praxe dispečerských služeb.

Produkt obsahuje techniky na zabezpečení věrohodnosti údajů denní služby zimní údržby.


Náhledy formulářů programu

 • hlavní tabulka deníku ...Obrázek 
 • místní dipečerské služby ... Obrázek
 • externí dispečersk služby ... Obrázek
 • pohotovost pracovníků ... Obrázek
 • aktuální stav počasí ... Obrázek
 • výjezdy vozidel ... Obrázek
 • výkony vozidel ... Obrázek
 • průběh služby ... Obrázek
 • nakládka materiálu ... Obrázek
 • dílny-pomocné práce ... Obrázek
 • harmonogram služeb ... Obrázek

Příručky a postupy Obrßzek

Příručka programu - podrobná příručka programu

Instalace SQL Serveru - podrobný popis

Instalace programu WinZima

Postup pořizování deníku ZÚ - stručný postup vedenení deníku ZÚ


Demoverze

Postup instalace:

1. Před instalací jakéhokoli produktu ze skupiny SQL Server 2005 Express Edition musíte nejprve nainstalovat .NET Framework 2.0.

2. Instalace SQL Server 2005 Express Edition - zdarma pro 5 uživatelů

3. Instalace programu WinZima

4. Nastavení spojovacho souboru zima201x.UDL

Stažení Obrázek

.NET Framework 2.0**(23 MB) - z této stránky - z microsoft.com

SQL Server 2005 Express Edition**(37 MB) - z této stránky - z microsoft.com

WinZima-2008**(8 MB)
 


Pomocné programy

SQL Management Studio**(43 MB) - z této stránkyz microsoft.com

– program pro správu databází SQL serveru.