Dopravní značení - WinDZ - 2008

Program je určen pro Správy a údržby silnic a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace. Evidence DZ je doplněna o textový popis - tzn. že tiskové sestavy pasportu DZ odpovídají skutečnému zobrazení ( Např. DZ B20A "Nejvyšší povolená rychlost" bude obsahovat skutečnou omezenou rychlost 60,80,110, nebo značky typu IS budou obsahovat názvy obcí, správný směr, ... ). V tisku pasportu se také objeví, zda je DZ umístěna nad silnicí nebo na druhé straně silnice. Program je vhodný pro inventarizaci DZ, pro kontrolu existence DZ přímo na silnici nebo pro vytvoření objednávky přeznačení DZ silnice.

Aplikaci je možno provozovat síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2005 a data jsou ve formátu Paradox.


Náhledy formulářů programu

  • hlavní formulář DZ ... Obrázek
  • číselník DZ      ... Obrázek
  • číselník nastavení DZ ... Obrázek
  • číselník úseků   ... Obrázek
  • tisk pasportu    ... Obrázek


Příručky a postupy Obrázek

Příručka programu - podrobná popis programu

Instalace a nastavení programu - podrobný popis


Demoverze

Postup instalace:

Instalaci je nutno provést na úrovní oprávnění administrátora - zápis do registrů /BDE/.

1. Instalace programu WinDZ

2. Instalace BDE - kompletní instalace již obsahuje

3. První spuštění programu

Stažení Obrázek

WinDZ-2008 **(6 MB) - pouze program a data

BDE **(4 MB) - databázový stroj pro DB Paradox

WinDZ-2008+BDE **(9 MB) kompletní instalace


Pomocné programy

BDE SERVIS**(3 MB) – program pro kontrolu a opravu databází paradox