*** Přehled programů ***


Zimní údržba - WinZima-2008

Program slouží k vedení deníku zimní údržby. Aplikace obsahuje evidenci místních a externích dispečerských služeb, pohotovost pracovníků, aktuální stav počasí, výjezdy a výkony vozidel, průběh služby-údálosti, hlášení sjízdnosti silnic, nakládka materiálu, dílny-pomocné práce, harmonogram pohotovostí,...

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005.

Program má již dlouholetou historii /první DOS verze od roku 1993/ a vychází z praxe dispečerských služeb

Produkt obsahuje techniky na zabezpečení věrohodnosti údajů denní služby zimní údržby.


Závady silnic - WinZasi-2008

Program je určen pro Správy a údržby silnic a slouží k vedení evidence závad silnic dle okruhů rozdělených do úseků. Data je možno importovat ze středisek do centrálního programu.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2005 a data jsou ve formátu BDE Paradox.

Program má již dlouholetou historii - první DOS verze od roku 1997


Registr smluv - 2008

Program slouží k vedení evidence podnikových smluv, hlídání jejich plnění, umožňuje předávat informace pro fakturaci a zpětně doplňovat jejich plnění - platby, včetně čísla dokladu (faktury). Program umožňuje členit smlouvy dle druhu a jednotlivé druhy zařazovat do skupin.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005.


Školení pracovníků - 2008

Program slouží k vedení evidence školení a zdravotních prohlídek pracovník dle jednotlivých podnikových středisek a druhů.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005.


Dopravní značení - WinDZ - 2008

Program je určen pro Správy a údržby silnic a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace. Evidence DZ je doplněna o textový popis - tzn. že tiskové sestavy pasportu DZ odpovídají skutečnému zobrazení ( Např. DZ B20A "Nejvyšší povolená rychlost" bude obsahovat skutečnou omezenou rychlost 60,80,110, nebo zančky typu IS budou obsahovat názvy obcí, správný směr, ... ). V tisku pasportu se také objeví, zda je DZ umístěna nad silnicí nebo na druhé strně silnice. Program je vhodný pro inventarizaci DZ, pro kontrolu existence DZ přímo na silnici nebo pro vytvoření objednávky přeznačení DZ silnice.

Aplikaci je možno provozovat síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2005 a data jsou ve formátu Paradox.