Školení pracovníků - 2008

Program slouží k vedení evidence školení a zdravotních prohlídek pracovník dle jednotlivých podnikových středisek a druhů.

Aplikaci je možno provozovat terminálově, síťově i lokálně na jednom PC. Program byl vytvořen programovacím jazykem Delphi 2007 a data jsou ve formátu Microsoft SQL 2005.


Náhledy formulářů programu

  • hlavní formulář - tabulka ... Obrázek
  • číselník pracovníků ... Obrázek
  • čísel. druhů školení a prohlídek ... Obrázek
  • číselník středisek ... Obrázek
  • tisk karty za pracovníka ... Obrázek
  • přehled školení ... Obrázek
  • tisk seznamu prohlídek ... Obrázek


Příručky a postupy Obrázek

Příručka programu - podrobná příručka programu

Instalace SQL Serveru - podrobný popis

Instalace programu


Demoverze

Postup instalace:

1. Před instalací jakéhokoli produktu ze skupiny SQL Server 2005 Express Edition musíte nejprve nainstalovat .NET Framework 2.0.

2. Instalace SQL Server 2005 Express Edition - zdarma pro 5 uživatelů

3. Instalace programu Školení

4. Nastavení spojovacího souboru Skoleni.UDL

Stažení Obrázek

.NET Framework 2.0**(23 MB) - z této stránky - z microsoft.com

SQL Server 2005 Express Edition**(37 MB) - z této stránky - z microsoft.com

Školení-2008**(8 MB)


Pomocné programy

SQL Management Studio**(43 MB) - z této stránkyz microsoft.com

– program pro správu databází SQL serveru.