Účetnictví DOS

Program slouží k evidenci podvojného účetnictví a agent s tím souvisejících. Je určen pro neziskové, příspěvkové organizace a fyzické osoby. Umožňuje evidenci finančního účetnictví, vedení pokladního deníku, zápis dodavatelských a odběratelských faktur, zaúčtování bankovních výpisů a evidenci DPH. K programu je možné doplnit moduly DDHM, DHIM a skladovou evidenci. Tento program byl vytvořen v PC FAndu

Demoverze a podpora

Pomocné w-stránky